Marta Urbanová: Vánoční betlémy

07.12.2014 17:50

Vánoční betlémy mají své kořeny hluboko v historii. Samotné město Betlém se nachází 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma v centrální části Západního břehu Jordánu. Označuje se jako město Davidovo, neboť Starý zákon říká, že se zde narodil izraelský král David. Tesař Josef byl také z rodu Davidova, proto ke sčítání lidu spěchal z Nazaretu do Betléma. Podle evangelií je to také místo narození Ježíše Nazaretského v době, kdy vládl v Betlémě Herodes Veliký. Od roku 1995 je město Betlém na základě izraelsko-palestinských mírových dohod součástí Palestinské samosprávy.

Žije zde kolem 30.000 obyvatel. Kolem Vánoc se zde křesťanští poutníci shromažďují v chrámu Narození Páně. Je to jedna z nejstarších křesťanských svatyní, která byla postavena ve 4. stol. na místě Ježíšova údajného narození a to na popud matky římského císaře Konstantina Velikého.
Snad není na světě nikdo, kdo by neznal jméno Betlém. Nezáleží, zda jsou to křesťané, židé muslimové, ateisté. Jedná se o místo narození muže, který změnil svět. Možná existoval, možná si ho lidé vymysleli, neboť potřebovali hrdinu v dobách, kdy bylo těžké uvěřit v dobro a spravedlnost. Lidé vždy ve všech dobách potřebují, aby se k někomu upínali, klaněli. Potřebují hrdinu, vzor. Tak prostě Betlém vešel ve všeobecnou známost. Lidé se sem sjíždějí k Chrámu narození páně a slaví zde Vánoce bez ohledu na konflikt mezi Izraelem a Palestinou.
Líbí se mi rčení: Betlémy – věčná inspirace. Tradice stavění betlémů jsou součástí Vánoc. Přinášejí radost nám všem. První model Betléma se traduje ve 4. století po Kristu – snad pár prkének z jesliček – římská bazilika Santa Maria Maggiore. Ale všeobecnější je verze Františka z Assisi ze 13. stol., který připravil půlnoční mši s živým oslíkem a tak založil tradici stavění jesliček. V Praze byl první betlém v jezuitském kostele v 16. stol. Jezuité tento zvyk podporovali. Až Marie Terezie zakázala stavění betlémů. Její syn Josef II. v tom pokračoval, vydal tento zákaz znovu. Ale žádné zákazy nepomohly, figurky se zmenšovaly, materiály se rozrůstaly. Řezbáři se činili. Obliba betlémů rostla natruc ideologii komunistické strany. A dodnes se betlémy dík umu a píli v každém kostele skví v plné kráse. 

Diskusní téma: Marta Urbanová: Vánoční betlémy

Vánoční betlémy

Datum: 12.12.2014 | Vložil: Svatka

V příspěvku jsem se dověděla hodně nových informací. Stavění betlémů je moc hezká tradice. Jejich příprava spojuje lidi jako třeba letos v našem regionu ve Zdounkách. Tam upekli rekordní perníkový betlém s 1255 postavičkami. S dalšími dekoracemi celkem 1806 perníčků. Zápis v knize rekordů zdounecké hospodyňky potěšil.

Přidat nový příspěvek