Vážení příznivci psaného slova,

vítáme vás na stránkách Spisovatelských novin. Zamýšlíme zveřejňovat krátké úsměvné povídky, něco z postřehů kolem nás, zajímavého a neotřelého, někoho z osobností, může být i špetka z hororu, sci-fi, zkrátka ze života, jak jde kolem nás. K příběhům můžete přikládat dvě až čtyři fotografie, popř. Své kresby.  Člověk, když prochází životem, setkává se na každém kroku s něčím zajímavým. Tak stačí jen se pozorně dívat a zvednout to.   

Články

Petr Musílek: Uměřenost

27.06.2017 21:32
Svou růži příliš nezalévám I k básni jsem spíš lakomý Dát jí moc vína, povyroste a hned se cítí na koni V tom narcistickém okouzlení až k zplanění by zvedla stvol A tak tě Pane Bože prosím To nedopusť To nedovol

Marta Urbanová: Lily

15.09.2016 19:40
  Lily   Ten obraz se v dáli ztrácí Mým horkým dlaním uniká Než stačily barvy uschnout Už na něm lpí jen vzpomínka   Jeho hlas jsem vyrval z těla Oči zavřel a smazal klín Ale stále cítím znova Tu bolest vrytou do slabin

Marta Urbanová: Šetrný cestující

15.09.2016 19:37
Šetrný cestující   Vlak tiše klouže v dechu krajiny odmrštil kladivo, jímž bušil na tón jediný chvost jisker uhasl, jede pán s kočičkou stevard veze vůni kávy pomalou uličkou tu drahou kávu, jíž si nedopřeje ten, jehož i malý pěťák v kapse hřeje ten, který pamatuje na své pozůstalé jimž přeje...

Jana Haasová: Hora Fudži

09.06.2016 18:57
    …kolik máš barev a kolik tváří ? Malířům nestačí barvy básníkům slova, aby tě oslavili A přece pověst o tvé kráse rozlétla se po celém světě ...   Obrázek: Kiyoshi Yamashita

Petr Chvojka: Ocúny

22.05.2016 21:59
  Ocúny, ocúny, proč mlha pláče a proč z nebe visí opona sepraná? Proč se mi v noci zdá že slyším nářek čísi a ržání koně až do rána?   Ocúny, ocúny, kam teče vítr a kam měsíc zmizel, kdo s oblohy ho stáh‘? Kam léto chodí spát? Čeho je mi tak líto? Proč všechno nakonec Odnesou na márách.

Marta Urbanová: Staletý rozložitý strom

22.05.2016 21:55
Staletý strom ve městském parku Chrám ticha kolem rozprostřel A stínů provizorní bárku Ke kořenům kotvit chtěl   Na lavičce v jeho stínu Ibis na jedné noze stál Zobák v peří zabořený Jako by právě usínal   Láká mě velmi unavenou Spočinout v stínu, nabrat sil Kdo by však sedl na...

Petr Chvojka: Černá zvonovina

09.10.2015 20:13
Na louce tráva chtěla spát. Byla noc hry a vůně. Zvon tmy pak nešel rozhoupat, ale duněl.   Visel až v podkroví oblohy, těžký a rozteklý jak na spálené věži. Plival nám zvonovinu pod nohy A čas měřil.   Chodili jsme měkce v horkém kovu. (Snad až příliš měkce.) Mlátilo do nás znovu a...

Svatava Mášová: Obrázek

27.09.2015 10:20
Obrázek Nakreslila jsem strom na stěnu pokoje Ten strom spal celou zimu vestoje Na jaře začal tiše žadonit Mám žízeň Prosím dej mi pít   Ze svého stesku jsem mu napít dala a stěna pokoje mu náhle byla malá   Vrůstá mi do těla do tepen mých a žil do představ každého kdo mi teď uvěřil

Jindra Lírová: Hostibejk

24.09.2015 19:57
HOSTIBEJK   Končí se září. Hodokvas zurčí v šenku. Vítr se z oblak kutálí. Špatně je vidět dnes z Hostibejku, snad se mi vysmívá stínem svým z povzdálí.   I tenkrát byl podzim. Dozrával na schodech. Nahoře vypili jsme džbánek vína. Tou cestou větrnou šli jsme naposled, jak už to u...

František Uher: Balada o neznámé ženě

16.09.2015 17:53
Hleď připlouvá neznámá žena na hřbet jezu usedá obnažena   z oblaku soumraku přijíždějí jezdci z Efezu koně mají čabraku jezdci kindžály z nerezu   neznámá žena neznámé jezdce pozná voda ji odnáší do bezedné noci vedle bludných kmenů stromů   spěchají chodci ochotní...

Jiří Hrabinec: VENI VIDI VICI – (Přišel, uviděl, zvítězil).

16.06.2015 19:55
              Veni             Přišel – lev, král, bůh             a meč měl...

Jana Reichová: Básnička od spolužáka

25.04.2015 09:27
Seděl jsem v lavici za Tebou, zrovna jsme měli psychologii, nebo co, a to mě moc nebavilo, tak jsem si začal vymýšlet různé věci, třeba jak je možné, že máš tak krásně zrzavé vlasy. Protože začínal právě podzim, vymyslel jsem tohle:     Okno už šilhá po podzimu sedím a koukám kde se...

Petr Musílek: Poločas

23.03.2015 18:51
Strom rozpadl se do štěpin kmen tvar už nemá Kde ještě včera ležel stín čpí vůně dřeva   Rázuje pila sem a tam zem tiše sčítá rány k údolí půjde každý sám doběla oloupaný   Nezbude nic než mapa rýh se zprávou o pogromu a u dna pěšin rozbitých semena příštích stromů.

Marie Zieglerová : Plachetnice

17.03.2015 11:06
Když tuhle krasavici poprvé spustili do chladivých vln, slastně se protáhla, až všechna prkna zapraskala. A co teprve když námořníci vytáhli na stěžně nové bělostné plachty! Celá se zachvěla nedočkavostí, užuž aby byla venku! Vyplula z přístavu na volné moře jako hvězda na oblohu, plachtoví...

Kamil Princ: Nezvěstná

05.03.2015 17:28
Nezvěstná Já hledal jsem Tě v černé hlíně, V níž tupý krumpáč zaryju. Jdu s prázdnou ze smuteční síně Snad nejsi v kolumbáriu.   Na kom mám nyní dělat pitvy? S kým slehnu večer na lože? O koho budu tupit břitvy? Vždyť krásných dam je málo, že?   Chci...

Petr Musílek: Památce Františka Xavera Boštíka, chotěbořského básníka a učitele, který napsal sbírku veršů: U zpívajích vod

04.02.2015 11:24
Větev se zachvěla a zahučela řeka Ve stínu pod skalou se pohnul lehký stín Jakoby naslouchal a trpělivě čekal až v malé odmlce ztichne hlas Doubravčin Nevím, v jak dlouhém snu tu šeptal tiché rýmy do krajek vodních vln a tmavých skalních stěn Já tenkrát neměl čas a spěchal za živými na...

František Uher: Zlaté rybky

26.01.2015 13:13
I stalo se rybářům: ulovili tři zlaté rybky. Ani jedna nežadonila, neoslovila, neslibovala. Marně jim rybáři nabízeli výměnu, marně slibovali svobodu. Doma se z úlovku radovaly babky. Netušily, že si snědly štěstí. A přece stačilo, aby rybáři promluvili anglicky. Rybky neovládaly českou...

Věra Kopecká: Krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2015

24.12.2014 17:59
Krajina usnula ponořená do ticha Jenom vzdálené hlasy koled večer odmykají   Ožívá starý příběh Vlídným slovem  rozsvěcí domovy a dětská očekávání   Prostírám básně vřelé dlaně pod vánoční strom   Ty co už odešli zvu dál a poprosím o moudrý rozhovor  

Marta Urbanová: Vánoční betlémy

07.12.2014 17:50
Vánoční betlémy mají své kořeny hluboko v historii. Samotné město Betlém se nachází 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma v centrální části Západního břehu Jordánu. Označuje se jako město Davidovo, neboť Starý zákon říká, že se zde narodil izraelský král David. Tesař Josef byl také z rodu...

Marta Urbanová: Havlíčkobrodský půlmaraton

21.09.2014 12:49
Jedni tvrdí: sportem ku zdraví a druzí naopak: sportem k trvalé invaliditě.  V sobotu, dne 20. září stadion Plovárenská v Havlíčkově Brodě ožil sportovním nadšením. K polovičnímu maratonskému závodu na 21 km 97,5 m se postupně připravovalo nastoupit na start a vyhrát cca...

Marta Urbanová: Vysočina J.Kreibicha

10.08.2014 12:35
Do 10. září si můžete prohlédnout v knihovně I.Herrmanna výstavu obrazů Jaroslava Kreibicha. Jeho dílo je spjato s přírodními scenériemi Vysočiny. S krajem potůčků, lesních cest a bříz, jimž dominuje po celý rok svěží větřík. O tom všem obrazy autora hovoří srozumitelnou řečí. Při...

Marta Urbanová: Kostýmová procházka

21.06.2014 21:44
Kostýmová procházka naším městem se konala tuto sobotu 21. června ve stopách našeho rodáka, spisovatele Ingnáta Herrmanna.  Připomínáme si 160 let od jeho narození. Účastníci procházky se začínají scházet ke kostelu sv. Jakuba. Jako první přicházejí páni radní. Každý v dobovém obleku a...

Marta Urbanová: Rozloučení se školou

30.05.2014 10:37
Vnuk mě pozval koncem května na slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Konalo sev obřadní síni na staré chotěbořské radnici.  Před zahájením se studenti trousili do budovy. Děvčata oblečená tak, jak obvykle chodívají, ve slušivých oblečcích, ale chlapci. Jako by se vyloupli ze skořápek....

Marta Urbanová: Výstava obrazů Bartůškových

08.05.2014 10:30
Dnes 7.5.2014 byla zahájena výstava obrazů Stanislava a Ludmily Bartůškových ve Světlé nad Sázavou v galerii Na Půdě, která potrvá do 22. června. Přijďte a potěšte svou duši vábnými snovými krajinami. Na chvíli se ocitnete v jiném světě, obklopeni prostorem pro zklidnění a pro snění....

Marta Urbanová: Karlův most

01.05.2014 20:43
Praha Ivana Svatoše, to nejsou jen věže, střechy, komíny uličky a zákoutí, to je také Karlův most vyklenutý nad tok Vltavy. Nad hluboký mocný proud. O jeho impozantní brány, sochy, plynové lampy se zasadila historie. A ten z králů, který dal most postavit, nese dodnes jeho jméno....

Marta Urbanová: Variace pro fagot

06.04.2014 20:08
Moje setkání s Denisou Propilkovou  začalo na adventním setkání na statku Kráty u Havlíčkova Brodu. Každoročně začátkem prosince se na tomto statku, samotě uprostřed lesů setkávají příznivci umění, aby se pozdravili a potěšili navzájem. Malíři přivezou své obrazy, básníci zarecitují a...

Marta Urbanová: V knihovně

31.03.2014 19:34
Knihy stály po několik let v polici vedle sebe. Sedal na ně prach, ale ony ho nevnímaly. Už léta je majitel nevzal do ruky, neotevřel, nezačetl se do jejich řádků. A ony přesto stály jako vojáci v řadách a čekaly. Mezitím měly dost času se navzájem představit, dohadovat a vychloubat se...

Miloš Konáš: Stali jsme se spisovateli

14.03.2014 17:57
Paní učitelka Jamborová, které jsme museli říkat soudružko, začala mezi námi dětmi hledat talenty. První objevila u Milouše Fajta. Ten krásně zpíval a na každou písničku dovedl okamžitě chytit druhý hlas. Z matematiky přiřkla talent Bořku Lemejšovi. Řešil doma z nudy matematické úlohy, protože ho...

Jana Macáková: Podzimní rapsodie

10.03.2014 20:28
Podzim, ten vládce s podmračeným čelem, který často mívá svůj šedivý plášť rozhozený nad krajinou, dnes odpočívá. Dnes visí ve vzduchu zlato. Rozlévá se v korunách stromů a odráží se v tvářích lidí, kteří se lehkým a pomalým krokem míjejí. Podzimní dny svádějí poslední barevný souboj...

Marta Urbanová: Každý z nás je trochu klaun

09.03.2014 20:05
Klaun Jean-Baptiste Gaspard Deburau, to není kousek klauna v nás, to je herecká osobnost. To není o třinácté komnatě, to není o krunýři, za nímž by se skrýval. Jeviště byla jeho práce, tvrdá práce, protože musel bavit lidi, hrát, ať měl v duši radost, trápení či velký žal. Taková rutina...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>